Haşr Suresi, 7 inci Ayet-i Kerime
 


HADİSLERLE DUALAR

DUADA AZİM VE KARAR, Yeni
Enes b. Malik (r.a.)
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz dua ettiği zaman azimli ve kararlı olsun. Ve sakın: Allahım, dilersen bana ver! demesin. Çünkü Allah'ı zorlayacak (hiç bir kuvvet) yoktur" demiştir.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4837


DUADA ACELE ETMEMEK GEREKİR, Yeni
Ebu Hureyre'den (r.a.) nakledildiğine göre:
Allah Resulü (a.s.): "Biriniz acele ederek: Ben dua ettim fakat kabul olunmadı demedikçe duası kabul edilir" buyurdu.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4916


DUADA ÖNCELİK,
Resulullah (sav) birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua ederek başlardı.
Tirmizi, Da'avat, 10, (3382)

DUA İBADETTİR,
Nu'man Ibnu Beşir (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Dua, ibadettir", sonra şu ayeti okudu: "Rabbiniz: Bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler var ya, alçalmış ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir" buyurmuşlardır" (Mü'min, 69).
Ebu Davud, Salat 358, (1479); Tirmizi, Tefsir 2, (2973, 3244), Daavat 2, (3369); Ibnu Mace, Dua 1, (3828)
.

DİLE HAFİF, MİZANDA AĞIR İKİ KELİME
   

Ebu Hureyre'den: Nebi (as) şöyle buyurur:
"İki kelime vardır ki, dile hafif, mizanda ağırdırlar: Sübhanellahi ve bi hamdihi, sübhanellahi'l-azim."
(Buhari, Deavat: 11/175)

BELAYA UĞRAMIŞ KİMSE GÖRÜLÜNCE...   
Ebu Hureyre'den: Nebi (as) şöyle buyurdu:
"Belaya uğramış birini gören kimse: Senin tutulduğun beladan bana afiyet veren, yaratılanlardan bir çoğuna beni faziletli kılan Allah'a hamd olsun, derse ona bu bela isabet etmez."
(Tirmizi, Deavat: 3428)

ÜZÜNTÜ ve SIKINTI DUALARI
Ebu Hureyre'den:
Nebi'ye (as) bir iş üzüntü verdiği zaman başını semaya kaldırır ve:
"Sübhanellahi'l-azim" (Büyük olan Allah'ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim)
derdi. Duada biraz daha gayret edince:
"Ya Hayyu, Ya Kayyumu" (Ey Hayat Sahibi, Ey Kayyum)
derdi.
(Tirmizi, Deavat: 3432)

İSTİHARE DUASI
Cabir İbn-i Abdillah'tan (ra) şöyle rivayet edilmiştir:
Cabir (ra) demiştir ki: Rasulüllah (as) Kur'an'dan bir sure öğretir gibi (büyük küçük) işlerimizin hepsinde bize istihare (duasını) talim ederek buyurdu ki:
"Sizden biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil, (istihare niyetiyle nafile olarak) iki rekat namaz kılsın. (Namazdan) sonra şöyle di(ye dua et)sin:
Ya Rab! (Hakkımda hayırlısını) bildiğin için Sen'den ben, hayırlısını (bildirmeni) dilerim. Ve gücün yetiştiğinden, Sen'den beni kudretlendirmeni dilerim. Ya Rab! Hayırlı olan cihetin tebyin ve takdirini Sen'in o büyük fazlından isterim. Allah'ım! Sen'in (her şeye) gücün yeter, halbuki benim yetmez. Sen (her şeyi) bilirsin de halbuki ben bilmem. Muhakkak Sen, şuurumuzdan uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Ya Rab! Bilirsen (ki, bildiğinde hiç şüphe yoktur) şu azmettiğim iş dinime, dünya ve ahiretime taalluku cihetiyle benim için hayırlıdır, bunu bana mukadder kıl, (beni buna muvaffak kıl) ve bunu bana müyesser kıl. Sonra işlemeye kudret bahşettiğin ve bana müyesser kıldığın bu işi, bana mübarek kıl, (hayr-ü bereketini arttır). Yine bilirsen (ki, bildiğinde hiç şüphe yoktur) şu azmettiğim iş dinime, dünya ve ahiretime taalluku itibariyle benim için şerdir, bu işi benden, beni (ve gönlümü) de bu işten çevir. Ve hayır, her nerede ise o hayrı bana makdur (ve müyesser) kıl. Sonra nefsimi, bu hayr-ı makdure razı kıl."

Cabir (ra) demiştir ki: istihare eden mü'min, (duanın "bu iş" diye kinaye tarikıyla zikredilen her yerinde) hacetini adıyla anar, (tasrih eder).
(Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, IV.cilt, s.132, 598.Hadis)

EZAN DUASI
Cabir (ra), Rasulüllah'dan (sav) rivayet eder:
"Allah'ım! Bu davet-i tammenin bu salat-i kaimenin yani kılınmak üzere olan namazın ey Rabbi Celili! Muhammed'e (as) fazileti ihsan et. Bir de kendisine va'dettiğin Makam-ı Mahmud'u verip oraya vardır. Hiç şüphe yoktur ki Sen va'dinden dönmezsin, diye ezanı duyunca dua ederse ona şefaatım kıyamet gününden vacip olur."
(Buhari, Ezan: 2/77-78)

UYKUDA KORKANIN OKUYACAĞI DUA
Büreyde (ra) şöyle rivayet ediyor: Halid ibn-i Velid, Nebi'ye (as) şikayet ederek dedi ki:
- Ey Allah'ın Rasulü! Geceleyin uykum kaçıyor, uyuyamıyorum.
Nebi (as) cevap verdi:
-Yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:
"Yedi kat semanın ve bunların gölgelediği şeylerin Rabbi olan Allah'ım! Yerdekilerin, şeytanların ve onların sapturdıklarının Rabbi olan Allah'ım! Yaratıklarının hepsinin benim aleyhimde aşırı gitmelerinin şerrine karşı bana komşu ol! Senin komşun yüce olur. Senin övgün yüce olur. Senin dışında ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın."

(Tirmizi, Deavat: 3518, isnadı kuvvetli olmayan hadistir, demiştir)

- Devam edecek inşallah -


1- Bu özeti yaparken "Rasulullah'tan (sav) Dualar Zikirler (açıklamaları, faydaları), İmam İbn-i Kayyım el-Cevziyye, Türkçesi: Bekir Ali Bilgiç, Petek Yayınları" eserinden faydalandım.


© 1999-2005 Hadis Talebesi Home Page. Bütün hakları saklıdır. 1024x768 - I.E 4.x +